Kørselspolitik

Vi har som klub og forældre et fælles ansvar for vores børns sikkerhed, ikke mindst i forbindelse med den kørsel, som vores børn tager del i, i forbindelse med udekampe som medlem af håndboldklubben. I den anledning har klubben fastsat følgende politik på dette område:

  • Al kørsel til kamp og stævner skal foregå i ædru/upåvirket tilstand.
  • Alle passagerer skal fastspændes i hver sin sikkerhedssele.
  • Chaufføren må ikke inden denne kørsel have erhvervet sit kørekort indenfor en 2-årig periode.
  • Små årgange (personer under 130 cm) skal fastspændes i et særligt barnesæde. Det er forældrenes ansvar, at deres barn har et sæde med.

Disse regler skal overholdes!


Det er den på dagen udpegede holdansvarlige, der skal tilsikre, at dette overholdes. Det kan i den forbindelse være træner, holdleder og/eller en udpeget forælder. Ved sidstnævnte valg er det altid trænerens ansvar, at den udpegede forælder er bekendt med denne politik.

Opstår der tvivl om, at ovenstående overholdes, skal der findes anden chauffør / bil.

RETNINGSLINJER FOR TRÆNERE/LEDERE

  • Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens kørselspolitik.
  • Kopi af regelsæt udleveres.
  • Det kræves at emnet tages op af træner/leder på mindst et forældre/spillermøde om året.
  • Trænere/ledere har bemyndigelsen til at stoppe de chauffører, som ej overholder denne politik. 
  • Bestyrelsen informeres.